Audyty energetyczne to oszczędność na energii

SKORZYSTAJ Z POMOCY SPECJALISTÓW I ZREDUKUJ KOSZTY ENERGII

SPECJALISTYCZNA POMOC W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI

Wykorzystaj potencjał, który drzemie w zasięgu twojej ręki

Audyt energetyczny to pierwszy krok do zmniejszenia energochłonności budynku. Można go przeprowadzić w dowolnym momencie funkcjonowania obiektu. Audyt zawiera wytyczne wykonania termomodernizacji budynku, czyli takich ulepszeń, które umożliwią jego użytkowanie przy mniejszym zużyciu energii do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody, a tym samym przy mniejszych kosztach.

AUDYT ENERGETYCZNY OKREŚLA:

  • Jaki jest istniejący stan techniczny budynku
  • Jakie są koszty energii
  • Co należy zmodernizować, żeby poprawić istniejący stan budynku i zmniejszyć koszty eksploatacji
  • Jakie rozwiązania techniczne będą najlepsze
  • Jakie będą koszty modernizacji
  • Jakie będą oszczędności z tytułu zaproponowanych modernizacji

Audyt stanowi ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w obiekcie oraz określa możliwości i środki służące do jego poprawy. W jego skład wchodzi również analiza energetyczna usprawnień wraz ze wskazaniem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych.

Najważniejszym elementem audytu energetycznego jest obliczenie zapotrzebowania na energię i moc w obecnym stanie obiektu oraz po zrealizowaniu proponowanych usprawnień.

Analiza ta obejmuje wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynku związane ze zużyciem energii. W efekcie pracy powstaje konkretne zalecenie inwestycyjne z oszacowaniem skali, kosztów oraz terminu zwrotu.

Pompy powietrzne split i monoblok

Dodatkowe informacje na temat audytu przeprowadzanego przez specjalistów z Sun Flash Energy. Nasze usługi w tym zakresie:

=Obejmują przegrody zewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową, źródła ciepła oraz energii elektrycznej

=Wskazują, gdzie można znaleźć oszczędności w rachunkach za zużycie energii
=Uwzględniają stosowanie paneli fotowoltaicznych oraz nowoczesnych źródeł ciepła
=To idealny kompromis, który pozwala chronić Nasze naturalne środowisko