Audyty energetyczne Mielec i okolice

Oferujemy audyty energetyczne budynków, znane również jako audyty cieplne. W zakresie oferowanych usług związanych z redukcją kosztów za energię wykonujemy także audyty efektywności energetycznej. Kompleksowa obsługa Klientów w tym zakresie obejmuje także pomoc w pozyskaniu dotacji i realizację  modernizacji w przedsiębiorstwie.

Sun Flash Energy Mielec » Oferta » Audyty energetyczne

Redukcja kosztów energetycznych

Wykorzystaj potencjał, który drzemie w zasięgu twojej ręki

Audyt energetyczny to pierwszy krok do zmniejszenia energochłonności budynku. Można go przeprowadzić w dowolnym momencie funkcjonowania obiektu. Audyt zawiera wytyczne wykonania termomodernizacji budynku, czyli takich ulepszeń, które umożliwią jego użytkowanie przy mniejszym zużyciu energii do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody, a tym samym przy mniejszych kosztach.

DLACZEGO WARTO WYKONAĆ AUDYT ENERGETYCZNY?

Krótko mówiąc audyt energetyczny to szczegółowa ocena i analiza zużycia energii w istniejącym budynku. Skutkiem tego, na podstawie pomiarów wszystkich urządzeń i analizy elementów wpływających na zużycie energii, sporządza się raport energetyczny.

Ten raport jest kluczowy. To dokument, dzięki któremu można opracować projekt modernizacji budynku, mający na celu zmniejszenie strat energii. W audycie uwzględnia się wszystkie elementy budynku, które mogą powodować ucieczkę ciepła.

Interesując się tematem, należy wiedzieć, że audyt energetyczny budynku określa:

  • Aktualny stan techniczny budynku
  • Koszty zużycia energii
  • Co należy zmodernizować, żeby poprawić istniejący stan budynku i zmniejszyć koszty eksploatacji
  • Jakie rozwiązania techniczne będą najlepsze (czyt. najbardziej korzystne)
  • Zakres kosztów modernizacji
  • Szacunkowe oszczędności z tytułu zaproponowanych modernizacji

W podsumowaniu, wykonywane przez naszych specjalistów audyty energetyczne stanowią ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w obiekcie oraz określają możliwości i środki służące do jego poprawy. Należy pamiętać, że w jego skład wchodzi również analiza energetyczna usprawnień wraz ze wskazaniem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych.

Jednak najważniejszym elementem audytu energetycznego jest obliczenie zapotrzebowania na energię i moc w obecnym stanie obiektu oraz po zrealizowaniu proponowanych usprawnień.

Pompy powietrzne split i monoblok

Analiza ta obejmuje wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynku związane ze zużyciem energii. W efekcie pracy powstaje konkretne zalecenie inwestycyjne z oszacowaniem skali, kosztów oraz terminu zwrotu.

Dodatkowe informacje na temat audytu przeprowadzanego przez specjalistów z Sun Flash Energy.

Nasze usługi w zakresie realizowanych audytów:

=Obejmują przegrody zewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową, źródła ciepła oraz energii elektrycznej

=Wskazują, gdzie można znaleźć oszczędności w rachunkach za zużycie energii

=Uwzględniają stosowanie paneli fotowoltaicznych oraz nowoczesnych źródeł ciepła

=To idealny kompromis, który pozwala chronić Nasze naturalne środowisko

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU W JAKIM CELU SIĘ GO WYKONUJE?

Zredukuj koszty budynku realizując założenia audytorskie

Całość zadań w obrębie audytu to sprawdzona metoda na zredukowanie strat energii spowodowanych usterkami czy niewłaściwymi materiałami izolacyjnymi. Stanowi on kompleksową analizę możliwości termicznych budynku i jest podstawą do wdrożenia efektywnych rozwiązań, które poprawią wykorzystanie energii cieplnej.

Przeprowadzenie audytu energetycznego przyczynia się również do ochrony środowiska, ponieważ opracowane dzięki niemu rozwiązania zmniejszają zużycie surowców kopalnych i emisję szkodliwych substancji.

Audyty energetyczne dla firm, budynków

KIEDY NALEŻY WYKONAĆ AUDYT?

Audyt energetyczny jest konieczny, aby ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację z funduszy rządowych, takich jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Firmy działające w Unii Europejskiej, które nie są małymi ani średnimi przedsiębiorstwami, powinny co cztery lata przeprowadzać audyt energetyczny. Dla małych i średnich przedsiębiorstw nie jest to obowiązkowe, jednak warto przeprowadzać audyty w celu redukcji kosztów.

JAKIE BUDYNKI NALEŻY AUDYTOWAĆ I KTO TO ROBI?

Faktem jest, że audyt energetyczny można przeprowadzić we wszystkich typach budynków, w tym w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Warto wiedzieć, że audyty przeprowadza się również dla lokalnych sieci ciepłowniczych oraz źródeł ciepła.

Audyt energetyczny wykonuje certyfikowany audytor energetyczny. Lista uprawnionych audytorów jest dostępna na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Nasi specjaliści posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, dlatego oferujemy Państwu w ramach oferty – audyty energetyczne budynków i innych obiektów przemysłowych

 

CO ZAWIERAJĄ AUDYTY ENERGETYCZNE?

RZETELNA INFORMACJA W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ OBIEKTU

Jak zredukować koszty energii w firmie

Warto wspomnieć, że audyt energetyczny zawiera wszystkie dane niezbędne do opracowania projektu termomodernizacji budynku. Obejmuje on szczegółowe parametry techniczne i ekonomiczne oraz możliwości energetyczne budynku.

Proces ten zaczyna się od określenia celu audytu, po czym zbierane są dane dotyczące budynku. Analizowany jest stan obecny, na podstawie którego poszukuje się najlepszych rozwiązań. Gotowy audyt zawiera ocenę stanu aktualnego oraz szczegółowe rekomendacje, które stanowią podstawę do modernizacji.

Wybierz profesjonalistów, wykonawców z branży. Zaufaj kompleksowej obsłudze. Nasze audyty to pełne doradztwo i pomoc przy pozyskaniu środków.

Przeprowadzony w odpowiedni sposób audyt energetyczny umożliwia wybór najlepszych rozwiązań, które zmniejszają straty ciepła i przynoszą długoterminowe oszczędności finansowe.

REDUKCJA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII

PODKARPACKIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, LUBELSKIE – OBSŁUGUJEMY MIELEC W PROMIENIU DO 100KM

Wybierz profesjonalistów, wykonawców z branży. Zaufaj kompleksowej obsłudze. Nasze audyty to pełne doradztwo i pomoc przy pozyskaniu środków.

Wykonany przez naszą firmę audyt energetyczny umożliwia wybór najlepszych rozwiązań, które zmniejszają straty ciepła i przynoszą długoterminowe oszczędności finansowe.

Dzięki dobrze przeprowadzonemu audytowi energetycznemu można dobrać właściwe materiały izolacyjne, które zapewnią efektywne ocieplenie na lata i będą przyjazne środowisku.

Praktyczne i trwałe rozwiązania termomodernizacyjne oferuje firma URSA, będąca wiodącym producentem termoizolacji na rynku europejskim. Certyfikowane produkty URSA poprawiają efektywność energetyczną każdego budynku, zapewniając jakość i bezpieczeństwo.