Dofinansowania w programie Czyste Powietrze

Sun Flash Energy Mielec » Oferta » Czyste powietrze

CZYSTE POWIETRZE POWIAT MIELEC

Pompy ciepła, kotły, ogrzewanie elektryczne, TERMOIZOLACJA BUDYNKÓW I INNE

KOMPLEKSOWA POMOC I OBSŁUGA KLIENTÓW W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE:

wycena, projekt, wniosek oraz REALIZACJA

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Oferujemy Państwu wycenę, projekt, montaż sprzętu oraz wypełnienie wniosku i uzyskanie dofinansowania w zakresie:

 • wymiana źródła ciepła
 • modernizacja instalacji co i c.w.u.
 • montaż instalacji fotowoltaicznej
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
 • wykonanie audytu energetycznego

Kompleksowa pomoc dla programu czyste powietrze oraz mój prąd.

Ile wynosi dofinansowanie?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. 

Co obejmuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:

 • dofinansowanie do pompy ciepła.
 • dofinansowanie na kocioł gazowy kondensacyjny
 • dofinansowanie na kocioł olejowy
 • dofinansowanie na kocioł zgazowujący drewno
 • dofinansowanie do kotła na pellet drzewny
 • dofinansowanie do ogrzewania elektrycznego
 • dofinansowanie na podłączenie do sieci ciepłowniczej

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku:

 • Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 • Ocieplenie przegród budowlanych
 • Wymiana stolarki zewnętrznej
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Audyt energetyczny

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty:

1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym

2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty:

1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym

1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Czyste powietrze dla mieszkańców Mielca i okolic

Jesteś z miasta Mielec, okolic? To doskonale! Nasza firma wspiera mocno lokalnie inwestycje związane z OZE.

Jeżeli interesuje Państwa dofinansowanie do pompy ciepła lub dofinansowanie na wymianę kotła czy innych z wymienionych na tej stronie pozycji – z chęcią pomożemy w pozyskaniu środków na uzyskanie dopłaty.