Dofinansowania Czyste Powietrze

CZYSTE POWIETRZE

Pompy ciepła, kotły, ogrzewanie elektryczne lub podłączenie do sieci

Pomagamy w składaniu wniosków programu Czyste Powietrze

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Ile wynosi dofinansowanie?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. 

Co obejmuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:

 • Pompa ciepła.
 • Kocioł gazowy kondensacyjny
 • Kocioł olejowy
 • Kocioł zgazowujący drewno
 • Kocioł na pellet drzewny
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku:

 • Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 • Ocieplenie przegród budowlanych
 • Wymiana stolarki zewnętrznej
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Audyt energetyczny

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty:

1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym

2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty:

1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym

1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym